Általános épületvillamosság

Az épületvillamosság az adott épület működéséhez szükséges, nem termelési célú villamos berendezések és hálózatok összessége. Két részre tagolódik: erősáramú és gyengeáramú részre. Erősáramú része a kisfeszültségű és törpefeszültségű erőátviteli, világítási és jelző-, mérő-, működtető hálózatokat és berendezéseket foglalja magában. Nem tartozik az épületvillamossági kategóriába az épületeket ellátó, közcélú hálózatra csatlakozó kábel vagy vezeték.

Nagyon fontos része az épületvillamosságnak az érintésvédelem, illetve a villámvédelem. Az egyik legfontosabb és felelősségteljesebb szakmai kérdés. Alapelv, hogy minden villamos szerkezetet, tehát minden erősáramú gyártmányt, terméket és szerelési egységet a vezetékek kivételével el kell látni közvetett érintés elleni védelemmel (érintésvédelemmel), ha az erősáramú táplálást más villamos szerkezettől kapja.

A villámcsapás az elektromos töltések kiegyenlítődése, amely 1/3 részben a felhő és a föld vagy egy földi tárgy között megy végbe. A villámcsapásnak romboló, dinamikus, gyújtó és olvasztó, káros hatása van. A védendő teret villámvédelmi zónákra kell osztani. A különböző épületeket a szabvány szerinti villámvédelmi berendezésekkel kell ellátni. Az így kialakított villámvédelmi berendezés felfogóból, levezetőből és földelőből áll, és véd a közvetlen villámcsapás okozta túlfeszültségektől.