Energetika


Korunk legnagyobb és legfontosabb problémája az energia kinyerése és annak használata. Mindenki számára ismert tény, hogy a fosszilis energiahordozók mennyisége rohamosan csökken és egyre nagyobb méreteket ölt a használatuk miatti környezetszennyezés. Felismertük ennek a fontosságát és javaslatainkkal, tanulmányainkkal hozzájárulunk ezen energiahordozók használatának visszaszorításához, kiváltásához. Szolgáltatásaink között elsődleges szerepük van épületenergetikai auditok és épületenergetikai tanúsítások elkészítésének.

Célunk a közel 0 fogyasztású épületek tervezése, építése vagy meglévő korszerűsítése, ami azt jelenti, hogy az energia mérlege közelítsen a 0-hoz. Ennek az eléréséhez szükség van egy jól szigetelt épületre és egy olyan gépészetre, villamos rendszerre, melynek primer energiaigényét megújuló energiaforrásból kapja.


Épületenergetikai auditok

Az épületenergetikai audit egy adott épület egy adott időszakra vonatkozó vizsgálata. Ez a feladat a rendelkezésre álló időtől és pénzügyi kerettől, a technikai lehetőségektől és a megbízó igényétől függően különböző szinteken oldható meg. Egy kellően komplex változatban az eljárás a következőket foglalja magában:

  • az épület és az épületgépészeti rendszerek szemrevételezése, az egyes elemek azonosítása, beállításának, működőképességének ellenőrzése,
  • a fogyasztási adatok összegyűjtése a szolgáltatók számlái alapján, ad hoc műszeres mérések (az ad hoc értelmezése: adott pillanatban történő adatfelvétel, rövidebb időtartamú adatrögzítés) – ezek tárgya lehet belső légállapot, térfogatáramok, hőhordozó hőmérsékletek, stb.,
  • az adatok elemzése számításokkal,
  • az energiafogyasztás mérséklésére irányuló javaslatok kidolgozása számítások és becslések alapján (például a légcsere szám ebben az esetben is csak becsülhető).

Az auditálás eredménye az épületre, épületgépészeti rendszerekre és a fogyasztóra együttesen jellemző. Az auditálás eredményeként nemcsak az épület és az épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, beszabályozására vonatkozóan tehetők ajánlások, hanem a fogyasztói magatartásra vonatkozóan is. Az auditálás eredménye elsősorban annak a tulajdonosnak/üzemeltetőnek/használónak fontos, aki továbbra is az épület vagy egység tulajdonosa/üzemeltetője/használója marad. E minőségében akár az üzemeltetési költségek, akár a felújítás, korszerűsítés terheinek, akár a bérleti díjnak viselője, az eredmények első számú címzettjeként jelenik meg.


Épületenergetikai tanúsítások

Az Európai Unió direktívája előírja az épületek és/vagy az egyes, a rendeltetés, a tulajdonjog és/vagy a bérleti jog szempontjából egyértelműen körülhatárolható épületrészek (például lakás, üzlethelyiség, iroda…) energetikai minőségének tanúsítását.

A továbbiakban csak épületről és egységről történik említés, de minden esetben a fenti értelmezés érvényes. A direktíva értelmében az energiafogyasztás minden összetevőjét (fűtés, hűtés, szellőztetés, használati melegvíz, és - a lakóépületek kivételével - világítás) figyelembe kell venni. Nem tartozik viszont ebbe a körbe az iroda- és háztartási gépek, a telekommunikáció és a főzés energiaigénye.

E tanúsítvány (a továbbiakban ET) célja a tájékoztatás, hasonlóan ahhoz, ami más fogyasztási javak esetén (gépkocsi, hűtőszekrény) már jó ideje gyakorlat: miért pont a legértékesebb és leghosszabb fizikai élettartamú dolog maradna ki ebből a rendszerből?

A tanúsítványt egy bizonyos reális dátum után ki kell állítani az új épületek használatbavételi eljárásakor és be kell tudni mutatni elidegenítés vagy bérleti jogviszony létrejöttekor.

A tanúsítvány alapján

  • az adott épület energetikai minősége a 2006-tól érvényes követelményekkel összevethető,
  • az egyes épületek energetikai minősége egymással összehasonlítható,
  • az épületek energetikai szempontból minőségi osztályokba sorolhatók.